FSL FACEBOOK

Sıkça Sorulan Sorular

İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?
İş sağlığı ve güvenliği konularında görev yapmak üzere görevlendirilmiş mühendis, mimar veya teknik eleman.
Hangi Mühendislik Disiplinindekiler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?
Tüm mühendislik disiplinindekiler iş güvenliği uzmanı olabilir.
Hangi Teknik Elemanlar İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?
Üniversitelerin fizik ve kimya bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olanlar ile teknik öğretmenler ve iş sağlığı ve güvenliği bölümü mezunları iş güvenliği uzmanı olabilir.
Üniversitelerin fizik ve kimya bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olanlar ifadesi ile ne kast edilmektedir?
Üniversitelerin "fizik ve kimya bölümü" ifadesi ile üniversitelerin fen ya da fen - edebiyat fakültelerinin fizik veya kimya bölümü mezunları kast edilmektedir.
Tüm işyerlerinde iş güvenliği uzmanı çalıştırılması yasal zorunluluk mu?
Hayır, devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırılan sanayiden sayılan işyerlerinde iş güvenliği uzmanı çalıştırılması yasal zorunl5uluktur.
Nasıl İş Güvenliği Uzmanı Olunur?
Mühendis, mimar veya teknik elemanlar; İş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini vermek üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine g
İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesine Sahip Olanlar Tüm İşyerlerinde Görev Yapma Yetkisine Sahip Olurlar mı?
Hayır, işyerleri az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. A Sınıfı, B Sınıfı ve C Sınıfı olmak üzere 3 tür iş güvenliği uzmanlığı sertifikası bulunmaktadır. A Sınıfı Uzmanlar tüm tehlike sınıfla
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Belgesi Kimlere Verilir?
(A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; 1) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlı
B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Belgesi Kimlere Verilir?
(B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; 1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığ
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Belgesi Kimlere Verilir?
(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan m
Yurtdışından alınan iş güvenliği uzmanlığı belgeleri geçerli mi;
Yurtdışından alınan iş güvenliği uzmanlığı veya eşdeğer belgeye sahip olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan; a) Sahip olduğu belge ile en az yedi yıl çalıştığını belgeleyenlerden (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı e
Kimler İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Düzenleyebilecek?
İş güvenliği uzmanlarının eğitimleri, İş güvenliği uzmanlarının eğitimlerini vermek üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hüküml
Eğitimler Ne Kadar Sürecek?
Sertifika eğitimleri her sertifika sınıfı için 220 saat olup, bunun 180 saati teorik, 40 saati pratik eğitim olarak gerçekleştirilmektedir. Teorik eğitimin 90 saati uzaktan eğitim yöntemi ile düzenlenmektedir.
Uzaktan Eğitim Nasıl Verilecek?
İş güvenliği uzmanlığı standart eğitim programının uzaktan eğitimle verilebilecek bölümünü Internet üzerinden verecektir.
Firma Sistem Lisansları Eğitim ve Danışmanlık İnternet Üzerinden Eğitimi Nasıl Organize Edecek?
Uzaktan eğitim yöntemiyle verilecek olan konulara ilişkin olarak ders notları hazırlanmıştır. Başvuru yapan, gerekli ön şartları taşıyan, talep edilen ücreti banka hesabına yatıran adaylara ders programlarını izleyebilmeleri için şifr
Uzaktan Eğitim Programında Katılımcı- Eğitim Kurumu İlişkisi Yalnızca Katılımcının ders notlarını izlemesi şeklinde mi olacak?
Hayır, - Uzaktan eğitim programının 9 saatlik bölümü Eş Zamanlı Eğitim (Eğitici(ler) ile bir ya da daha fazla katılımcının, aynı ders kapsamında, aynı sanal ortamda, aynı zaman diliminde bir arada olduğu eğitim) şeklinde gerçekle
İşlenen konulara ilişkin ölçme değerlendirme yapılacak mı?
Evet, işlenen her konu öncesinde ve sonrasında ölçme ve değerlendirme yapılacak, konunun işlenmesinden sonra yapılacak ölçme değerlendirmede 70'in altında puan alan katılımcının ders notlarını yeniden gözden geçirmesini önermekteyiz.
İşyeri hekimliği kurslarına kimler katılabilir
Türkiye' ki tıp fakültelerinden ya da yurt dışındaki tıp fakültelerinden mezun olup, YÖK'ten denkliğini almış ve diploması Sağlık Bakanlığı'nca onaylanmış hekimler katılabilir.
Türk Tabipleri Birliğinden aldığım işyeri hekimliği sertifikası geçerli midir
16.12.2003 tarihinden önce verilmiş sertifikalar geçerli kabul edilmektedir.
İşyeri hekimliği sertifikalarının geçerlilik süresi ne kadardır
Geçerli sertifikalar alındıkları tarih itibariyle 7 yıl süreyle geçerlidir.
İşyeri hekimliği sertifikalarının geçerli olup olmadığını nasıl ayırt edebilirim
Yönetmelikte de belirtildiği gibi, 16.12.2003 tarihinden önce TTB tarafından, bu tarihten sonra da Bakanlığın yetkilendirdiği eğitim kurumları tarafından verilen eğitim sonrası düzenlenen (EGİTEK ) sınavda başarılı olanların i sertifik