İş sağlığı ve güvenliği konularında görev yapmak üzere görevlendirilmiş mühendis, mimar veya teknik eleman.

Tüm mühendislik disiplinindekiler iş güvenliği uzmanı olabilir.

Üniversitelerin fizik ve kimya bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olanlar ile teknik öğretmenler ve iş sağlığı ve güvenliği bölümü mezunları iş güvenliği uzmanı olabilir.

Üniversitelerin "fizik ve kimya bölümü" ifadesi ile üniversitelerin fen ya da fen - edebiyat fakültelerinin fizik veya kimya bölümü mezunları kast edilmektedir.

Hayır, devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırılan sanayiden sayılan işyerlerinde iş güvenliği uzmanı çalıştırılması yasal zorunl5uluktur.

Mühendis, mimar veya teknik elemanlar; İş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini vermek üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine g

Hayır, işyerleri az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. A Sınıfı, B Sınıfı ve C Sınıfı olmak üzere 3 tür iş güvenliği uzmanlığı sertifikası bulunmaktadır. A Sınıfı Uzmanlar tüm tehlike sınıfla

(A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; 1) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlı

(B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; 1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığ

(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan m

Yurtdışından alınan iş güvenliği uzmanlığı veya eşdeğer belgeye sahip olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan; a) Sahip olduğu belge ile en az yedi yıl çalıştığını belgeleyenlerden (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı e

İş güvenliği uzmanlarının eğitimleri, İş güvenliği uzmanlarının eğitimlerini vermek üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hüküml

Sertifika eğitimleri her sertifika sınıfı için 220 saat olup, bunun 180 saati teorik, 40 saati pratik eğitim olarak gerçekleştirilmektedir. Teorik eğitimin 90 saati uzaktan eğitim yöntemi ile düzenlenmektedir.

İş güvenliği uzmanlığı standart eğitim programının uzaktan eğitimle verilebilecek bölümünü Internet üzerinden verecektir.

Uzaktan eğitim yöntemiyle verilecek olan konulara ilişkin olarak ders notları hazırlanmıştır. Başvuru yapan, gerekli ön şartları taşıyan, talep edilen ücreti banka hesabına yatıran adaylara ders programlarını izleyebilmeleri için şifr

Hayır, - Uzaktan eğitim programının 9 saatlik bölümü Eş Zamanlı Eğitim (Eğitici(ler) ile bir ya da daha fazla katılımcının, aynı ders kapsamında, aynı sanal ortamda, aynı zaman diliminde bir arada olduğu eğitim) şeklinde gerçekle

Evet, işlenen her konu öncesinde ve sonrasında ölçme ve değerlendirme yapılacak, konunun işlenmesinden sonra yapılacak ölçme değerlendirmede 70'in altında puan alan katılımcının ders notlarını yeniden gözden geçirmesini önermekteyiz.

Türkiye' ki tıp fakültelerinden ya da yurt dışındaki tıp fakültelerinden mezun olup, YÖK'ten denkliğini almış ve diploması Sağlık Bakanlığı'nca onaylanmış hekimler katılabilir.

16.12.2003 tarihinden önce verilmiş sertifikalar geçerli kabul edilmektedir.

Geçerli sertifikalar alındıkları tarih itibariyle 7 yıl süreyle geçerlidir.

Yönetmelikte de belirtildiği gibi, 16.12.2003 tarihinden önce TTB tarafından, bu tarihten sonra da Bakanlığın yetkilendirdiği eğitim kurumları tarafından verilen eğitim sonrası düzenlenen (EGİTEK ) sınavda başarılı olanların i sertifik